O mně

MUDr. Šárka Kárová, PhD

Od doby, kdy si pamatuji, vím, že jsem chtěla být dětskou lékařkou. Už od svých pěti let jsem věděla, že chci pomáhat dětem a všem, ke kterým se osud postavil zády. Vystudovala jsem medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde mě studium velmi bavilo a inspirovalo a měla jsem možnost zažít krásná studentská léta. Cítila jsem, že potřebuji vědět ještě víc. Zajímalo mě vždy totiž, co je za nemocí konkrétního člověka za příběh. Už od prvního ročníku medicíny jsem věděla, že je pro mě důležité spojit pohled na pacienta z hlediska jeho tělesných potíží s pohledem i na jeho psychické prožívání, na to, co se mu v životě děje a jak je sám šťastný a spokojený.

Logickým pokračováním mého vzdělání bylo studium a výcvik v psychoterapii. Mnohaletá, dobrodružná, někdy i náročná cesta, kdy jsem se o sobě hodně dozvěděla. Měla možnost nahlédnout svoje silné, ale i slabé stránky a vypořádat se s životními těžkostmi. Naučila jsem se žít vědoměji. Tento proces mě nesmírně baví a psychoterapii považuji za úžasnou obohacující zkušenost a všem kolem sebe, kdo mají potíže, ji doporučuji. Je to láska na celý život.

Díky znalostem z medicíny i psychoterapie mohu pomoct mnoha lidem, kteří se na mě obrací s psychosomatickými potížemi. Tato práce mě nesmírně naplňuje a baví. Ráda své pacienty na jejich životní cestě při objevování řešení problémů doprovázím.


Další z mých prací, které mi přináší radost, je výuka zahraničních mediků v angličtině. Působím jako odborný asistent na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V hodinách předmětu Lékařská psychologie a psychosomatika, učím budoucí lékaře, jak mluvit dobře s pacienty, jak zvládnout komunikačně náročné situace, jak sdělovat nepříznivé zprávy, jak se o sebe starat, aby nevyhořeli, jak relaxovat, o čem je psychoterapie… Všechna témata mám připravená interaktivně, věřím na učení zážitkem — medici toho na vlastní kůži mnoho zažijí, objevuje se mnoho aha -momentů a je často i legrace.

A nyní projekt SKRYTÍ HRDINOVÉ® — to je moje srdeční záležitost. Když byly moje děti malé a začaly chodit do školy a školky, chtěla jsem na ně mít stále dostatek času. Nastoupila jsem tehdy na postgraduální studium, které mi časově péči o rodinu umožňovalo. Vymyslela jsem a zrealizovala projekt psychosociální pomoci zdravým sourozencům onkologicky nemocných dětí. V České republice patřím k zakladatelům tohoto oboru. Získala jsem grant od Grantové agentury České republiky, jehož jsem byla hlavní řešitelkou. Této problematice jsem věnovala i svoji disertační práci, zakončenou udělením titulu PhD.

SKRYTÝMI HRDINY® jsou nejen sourozenci nemocných dětí, ale i další členové rodiny — maminky, tatínci, prarodiče nemocných dětí, děti nemocných rodičů, partneři vážně nemocných… Ti všichni mají své specifické těžkosti, se kterými se potýkají, a já bych ráda na jejich potřeby upozorňovala. Vytvořila jsem několik materiálů a přeložila do češtiny renomované zahraniční materiály. Ráda na téma SKRYTÝCH HRDINŮ přednáším na našich, ale i zahraničních odborných konferencích, pořádám workshopy, kurzy a přednášky pro laickou i odbornou veřejnost. Chci, aby se o SKRYTÝCH HRDINECH® vědělo a aby na těžkosti nebyli sami.

 


Své odborné zkušenosti jsem rozvíjela i v rámci dlouhodobých stáží na Mayo Clinic v Rochesteru v americkém státě Minnesota, a jako jediná v ČR jsem držitelkou mezinárodní licence „Sibshops“ — programu pro práci se sourozenci dětí s chronickým onemocněním.

Krásně se mi v životě propojilo vše, co mě baví a čemu věřím. Pomáhám dětem — zdravým sourozencům vážně nebo chronicky nemocných dětí, pomáhám jejich rodinám, kde se mnohdy zdá, že se k nim osud otočil zády, rozplétáme životní těžkosti s mými psychosomatickými pacienty a své znalosti a zkušenosti předávám formou workshopů a kurzů dál.