PROTOKOL „PACIENTI“

Sdělování nepříznivých zpráv dětem — možnosti práce s protokolem „PACIENTI — aneb jak říct dětem těžkou, nepříznivou zprávu“

Rozhovor o vážných a nepříznivých zprávách patří k nejnáročnějším rozhovorům nejen pro pacienty, ale i pro zdravotníky. Ve stejně těžké situaci jsou také lidé, kteří se vážnou zprávu dozvěděli a potřebují ji předat i svým dětem nebo dalším příbuzným. Při tvorbě tohoto protokolu jsem se inspirovala mezinárodně uznávanými a používanými protokoly a doplnila je na základě mých klinických zkušeností o několik podstatných bodů pro použití s dětmi.

Struktura a jednotlivé body tohoto protokolu mohou být oporou všem, kteří vážnou zprávu chtějí dětem předat citlivě a s ohledem na jejich potřeby.

Kurz je veden interaktivní formou, ke každému bloku protokolu patří nácvik dovedností na základě kazuistik z praxe.

 

Program 9:00—15:30

  1. Úvod do problematiky
  2. Jak při rozhovoru postupovat
  3. Jak se připravit
  4. Co vše do rozhovoru s dětmi zahrnout
  5. Jak reagovat
  6. Na co si dát pozor
  7. Čeho se vyvarovat

 

 

Další informace

Maximální počet účastníků: 20

Cena: 35 000 Kč

Kurz je možné připravit na míru pro Vaši organizaci — nemocnici, instituci, neziskovou organizaci. Zaměříme se více na témata, kterým se Vy věnujete. Doporučuji také přizvat rodiče nemocných dětí.

 

V případě zájmu mě kontaktujte přes přiložený formulář.